Search in Videos, Members, Events, Audio Files, Photos and Blogs Search

Upcoming LIVE Streaming Events

Your Timezone:

APR
20
03:30
ViennaChristianCenter
THE LIVING LORD´S SUPPER will stir hearts and faith as you reflect on the transformed lives of Jesus' 12 Disciples and how that transformation still happens in the lives of people TODAY!!!
APR
20
04:00
AUFERSTEHUNGSGOTTESDIENST
APR
20
08:10
EvangelTemple
Build / Part 3 I Believe
APR
20
08:50
ChurchForYou.tv is the Online Campus home of Quest Community Church broadcasting live every Saturday & Sunday. Live streaming includes worship, dramas, performed music & sermons. Each weekend, during church online, you can connect with a global community by participating in the group chat with online viewers from around the world.
APR
20
09:00
Live from Calvary Christian Center from 7 pm - 8:30 pm
APR
20
10:00
MSWTheGathering
Streaming starts at 10:00 EST USA
APR
20
10:00
LIFECHURCH Sunday First Service
APR
20
10:10
FirstBaptistT
APR
20
10:30
Keys to Kingdom Living
Keys To Kingdom Living is a dynamic teaching ministry sharing the revelation of Christ with the nations. Through our programs, you will grow in the knowledge of Christ and be encouraged to discover and fulfill your kingdom purpose
APR
20
10:40
APR
20
10:40
APR
20
10:40
APR
20
11:30
Ծառայությունը կարող եք դիտել Իսպանիայի ժամանակով 17։30-ին։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել 0034 622 302 312, կամ ուղղել ձեր հարցերը հետևյալ SKYPE-ի միջոցով` ICITABERNACL
APR
20
11:40