<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Search in Videos, Members, Events, Audio Files, Photos and Blogs Search

Zasľúbená zem|Slovakia

„Dnes vám predkladám a kliatbu: požehnanie, ak budete poslúchať príkazy Pána, svojho Boha, ktoré vám dnes ukladám, kliatbu, keď nebudete poslúchať príkazy Pána, svojho Boha, odbočíte z cesty, ktorú vám dnes prikazujem, a pôjdete za inými bohmi!" Dt 11


My Blog


Michael Glatze – Boh ma uzdravil z homosexuality

Michael Glatze – Boh ma uzdravil z homosexuality

V jednom exkluzívnom článku stránky WorldNetDaily, Michael | more

Visitors of my page


adhoc adhoc
210 days ago
jehosua jehosua
296 days ago
SJane SJane
352 days ago
Bibii Bibii
375 days ago
RubyJGuess RubyJGuess
694 days ago
jjana jjana
792 days ago
zledaj zledaj
975 days ago
ecw ecw
1003 days ago
Don't log my visits (change)

Page of 11