<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Search in Videos, Members, Events, Audio Files, Photos and Blogs Search

Has"Emmanuel" joined the prayer Walking with God of hans2


hans2

Welcom on my Cross tv page Has Emmanuel! May the Lord Jesus bless you on your pad with Him!


Has"Emmanuel" joined the prayer Christ is in us of vava


Has"Emmanuel" added the new gallery


david71

感谢上帝。

Has"Emmanuel" joined the prayer Peace / Paix of TOPHILO


Has"Emmanuel"

Փաստեր, որոնց պետք է հավատալ: Պատվիրաններ,որոնց պետք է հնազանդվել: Խոստւմներ, որոնցով կարող ենք զմայվել:


Has"Emmanuel"

Նա չի թողնի, քանզի Նա Աստվատ է, Նա չի թողնի,քանզի Իր Խոսքով է երդվել, Նա չի թողնի, Նա քո ներսն է տեսնում, Նա չի թողնի, այլ կընդառաջի քեզ:


Page of 5

Visitors of my page


Honey Girl Organics Honey Girl Orga…
1646 days ago
Haggai Haggai
2206 days ago
_Malachi _Malachi
2211 days ago
hans2 hans2
2215 days ago
rena7 rena7
2217 days ago
R-C-C-M Churches of Pakistan R-C-C-M Churche…
2258 days ago
Tania2001 Tania2001
2258 days ago
Immanuel-Kirche Immanuel-Kirche
2363 days ago
Don't log my visits (change)

Page of 4