<p style='margin:0px; text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> You need Adobe Flash Player to see this video<br><br> <a href='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' style='text-align:center; font-size:16pt; font-weight:bold;'> Get the Flash Player</a></p>
Search in Videos, Members, Events, Audio Files, Photos and Blogs Search
Tuyendung vieclam
e.motion

tuyển dụng việc làm|Vietnam

Timviec.com.vn là một trong những website tuyển dụng tìm việc làm nhanh của tất cả các ngành nghề hiện nay. Những cơ hội việc làm hot, lương cao, công việc chế độ hấp dẫn từ các nhà tuyển dụng uy tín hàng đầu cũng sẽ được cập nhật thường xuyên cho các ứng viên.


My Profile

   

Profile Views:

141


cross.credits:

10


Watched Videos:

0


Name:

Tuyendung vieclam


Birthday:

Dec 24, 1994


Location

Hanoi [84 - 4], Vietnam (Ha Noi)


My Status:

Timviec.com.vn là một trong những website tuyển dụng tìm việc làm nhanh của tất cả các ngành nghề hiện nay. Những cơ hội việc làm hot, lương cao, công việc chế độ hấp dẫn từ các nhà tuyển dụng uy tín hàng đầu cũng sẽ được cập nhật thường xuyên cho các ứng viên.


My Goals:

-


My Church:

-


Denomination:

Anglican


Job:

Social Worker


Company:

EyePlus Media: Marketing


Skills & Hobbies:

Bass


Favorite Preacher:

-


Favorite Music:

-


Favorite Bands/Artists:

-


Favorite Books:

-


Favorite Films:

-


My Heroes:

-


Favorite Vacation Spots:

-


Family Status:

single


My family means to me:

-Visitors of my page


Amy Lyn Amy Lyn
4 days ago
amy16 amy16
20 days ago
Dave29 Dave29
32 days ago
ssg_jw ssg_jw
42 days ago
PrpleDragonfly PrpleDragonfly
51 days ago
BeLight BeLight
63 days ago
chenmich chenmich
85 days ago
kimo2214 kimo2214
92 days ago
Don't log my visits (change)

Page of 2